top of page

Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această politică descrie practicile noastre, în calitate de operator, pentru activitățile de prelucrare a datelor stabilite mai jos. Vă rugăm să citiți această Politică cu atenție pentru a înțelege cum colectăm, folosim, dezvăluim și în general cum prelucrăm informații referitoare la orice persoana care folosește produsele și serviciile noastre („utilizator‟) disponibile pe platforma/website-ul nostru Prokuria.com, inclusiv pe toate subdomeniile acestuia, cum ar fi, fără a se limita la app.prokuria.com („website-ul‟) și pentru a afla care sunt drepturile și opțiunile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

O trimitere către Prokuria va însemna o trimitere către Prokuria S.R.L., iar dacă aveți orice întrebari sau nelămuriri în legătură cu modul în care prelucrăm datele dumenavoastră cu caracter personal, în calitate de operator, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, contactați-ne la:


contact [at] prokuria.com
+40 371 066 786 sau
Răsuri, nr. 8, Sector 2, București, România

Scopul prelucrării datelor utilizatorilor și baza legală


Informațiile de navigație care sunt colectate automat atunci când vizitați acest website sunt utilizate în mod agregat pentru următoarele scopuri:


(i)    pentru statistici și sondaje, pentru a analiza tendințele, pentru a evalua eficacitatea acestui website. Aceste informații de navigare ne permit să determinăm unele aspecte cum ar fi care sunt cele mai vizitate zone ale website-ului și dificultăți pe care vizitatorii noștri le pot întâmpina în accesarea acestui website. Scopul final al acestei prelucrari este să înțelegem mai bine nevoile dumneavoastră.
(ii)    să furnizăm, administrăm și să îmbunătățim serviciile noastre, funcționalitățile și conținutul; și
(iii)    pentru asigurarea securității website-ului.

Prokuria prelucrează datele personale ale utilizatorilor într-un format pseudonim, pe baza interesului său legitim de a monitoriza și îmbunătăți performanța serviciilor, respectând, în același timp, interesele utilizatorilor și cât și drepturile și libertățile fundamentale ale acestora ce necesită protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Informațiile pe care le colectăm când vizitați website-ul pot fi detaliate după cum urmează:

 • informații pe care le furnizați în mod voluntar către Prokuria pe website, cum ar fi prenumele, numele de familie, numărul de telefon și adresa de e-mail, angajatorul;

 • informații colectate automat de la dumneavaostră atunci când accesați, descărcați, cumpărați sau utilizați orice informații, servicii, produse sau conținut care apar pe website. Acest website colectează informații de navigare despre locul în care vizitatorii merg pe acest website, câți utilizatori accesează acest website, când este vizitat acest website și alte informații de identificare non-personale (de exemplu, acestea pot include numele de domeniu web, versiunea browserului, furnizorul de servicii, date de localizare generale (oraș)).

Dezvăluirea datelor cu caracter personal


Prokuria nu vinde, nu închiriază și nu comercializează către terți informațiile pe care ni le furnizați pe acest website, cu excepția celor menționate mai jos.


Prokuria poate colabora cu furnizori de servicii terți pentru a furniza servicii în numele său sau pentru a efectua servicii privind website-ul (inclusiv, fără limitare, servicii de întreținere, găzduire și gestionare a bazelor de date, analize web, procesare și administrare a plăților). Astfel de terți pot avea acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor și au obligația de a nu dezvălui sau utiliza aceste date în orice alt scop.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în această Politică, Prokuria nu va dezvălui către terți datele cu caracter personal ale utilizatorilor obținute prin intermediul website-ului, cu excepția dezvăluirii către furnizorii de servicii, afiliați, vânzători și partenerii de afaceri. Ne vom asigura că și aceștia respectă aceleași standarde.

 

Vom dezvălui datele cu caracter personal pentru:

 

 1. cooperarea cu autoritățile în cursul aplicării legii sau în scopul respectării procesul juridic impus de către autorități direct către Prokuria sau oricărui furnizor de servicii, afiliat, vânzător sau partener de afaceri al acesteia.

 2. protejarea proprietății și a drepturilor Prokuria și ale furnizorilor de servicii, afiliaților, vânzătorilor și partenerilor de afaceri

 3. protejarea siguranței publicului sau a oricărei persoane;

 4. prevenirea sau încetarea oricărei activități pe care o considerăm a fi sau poate prezenta un risc de a fi ilegală, neetică, inadecvată sau sancționabilă legal;

 5. efectuarea, după cum permite legea, a unei vânzări de afacere, a unui transfer de active, a unei fuziuni, a unei achiziții sau a unei reorganizări; sau

 6. remedierea sau depanarea problemelor cu serverele, software-ul sau mentenanța website-ului.

 

Păstrarea datelor cu caracter personal


Prokuria șterge sau anonimizează datele utilizatorilor după 3 ani de la încetarea furnizării serviciilor respectivilor clienți ai noștri.
 

Transferuri internationale


Website-ul este găzduit pe infrastructura Azure Cloud (Microsoft), care asigură, de asemenea, servicii de restaurare și backup.
Prokuria nu transferă datele cu caracter personal ale utilizatorilor în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

 

Proceduri de securitate


Am stabilit și menținem proceduri de securitate adecvate pentru a proteja securitatea și integritatea informațiilor dumneavoastră de identificare personală.

Drepturile dumneavoastră

Puteți contacta Prokuria cu privire la oricare dintre cele de mai sus și să vă exercitați drepturile de mai jos:

 

 • Dreptul de acces: dreptul de a solicita Prokuria să vă furnizeze informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Prokuria;

 • Dreptul de rectificare: dreptul de a solicita Prokuria de a vă rectifica datele dumneavoastră incorecte; 

 • Dreptul de a fi uitat: dreptul de a solicita Prokuria să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul pentru care acestea au fost colectate;

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a solicita Prokuria să restricționeze prelucrarea în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate de Prokuria, prelucrarea datelor cu caracter personal nu se efectuează în conformitate cu legea;

 • Drept de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legitime și întemeiate legate de situația dumneavoastră particulară, pentru ca datele dumneavoastre să fie prelucrate în continuare, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare aplicabile;

 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita Prokuria să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Prokuria către dumneavoastră sau către o altă entitate care vă va prelucra în continuare datele cu caracter personal;

 • Dreptul de a retrage consimțământul: dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Prokuria poate fi contactată în legătură cu cele menționate mai sus prin poștă sau prin e-mail, așa cum acestea au fost identificate mai sus, pentru a analiza și a da efect solicitării dumneavoastră. De asemenea, pentru orice reclamații și solicitări, puteți contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, utilizând datele de contact furnizate pe site-ul web al autorității.

Modificări ale Politicii

Dacă se schimbă elemente din politica noastră de prelucrare a datelor, vă vom informa prin actualizarea Politicii pe acest website.

bottom of page